Vi er i Findriv

Findriv hjelper deg med å formidle og få merksemd. Det gjer vi på tvers av kanalar og med ulike verkemiddel. Engasjerande tekstar? Grafiske løysingar som blir lagt merke til?
Eller eit arrangement det går gjetord om?

Vi vil levere – slik at du får resultat.

TOM FARSUND

Dagleg leiar
Tlf. 901 18 254
tom@findriv.no

WENCHE TAKLE

Senior designer
Tlf. 958 38 556
wenche@findriv.no

KRISTIN GJELSVIK

Senior designer
Tlf. 901 51 415
kristin@findriv.no

KRISTINE SLETTEHAUG

Tekstforfattar
Tlf. 917 72 842
kristine@findriv.no