Vi driftar Eigedomsmekling Sogn og Fjordane sine kanalar i sosiale medium.

Vi er også fast leverandør av artiklar til nettsidene deira.